Η εταιρεία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε θέματα οργάνωσης συνεδρίων, εταιρικών events και incentives  από τις αρχές του 2008.

Στελεχώνεται από μόνιμους και έκτακτους συνεργάτες που αναλαμβάνουν όλο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνεδρίου σας ή μέρος αυτού, με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό, εξασφαλίζοντας την οργανωτική και οικονομική επιτυχία του.

Ειδικότερα, προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες είναι κάθε φορά προσαρμοσμένες απόλυτα στις δικές σας ανάγκες

Σχεδιασμός του Συνεδρίου
Σας βοηθάμε να επιλέξετε τον ιδανικό τόπο πραγματοποίησης του συνεδρίου σας, τη δέσμευσή του με τους ιδανικότερους όρους και την οργάνωση του προγράμματος του συνεδρίου.

1. Πρόταση χορηγίας
Σύνταξη πρότασης χορηγίας, αποστολή της σε εν δυνάμει χορηγούς και επικοινωνία για την έγκρισή της

2. Πλήρης Γραμματειακή Υποστήριξη
• Αναλυτικός σχεδιασμός του συνεδρίου, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή.
• Αλληλογραφία για την χορήγηση σχετικών αδειών και εγκρίσεων από φορείς.
• Επικοινωνία με προσκεκλημένους ομιλητές. Παραλαβή, επεξεργασία και ταξινόμηση Εισηγήσεων και Ανακοινώσεων.
• Μαζικές αποστολές – ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές – των εντύπων του συνεδρίου, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
• Επικοινωνία και συντονισμός με προμηθευτές και χορηγούς.
• Προεγγραφές συνέδρων, παροχή πληροφοριών, κάλυψη ξενοδοχειακών αναγκών, έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων και οργάνωση μετακινήσεων. Υποδοχή στα ξενοδοχεία. Μεταφορά προς και από τον συνεδριακό χώρο.
• Οργάνωση και προετοιμασία συνεδριακού υλικού.
• Οργάνωση του συνεδριακού χώρου, κάλυψη από μηχανήματα γραμματειακής υποστήριξης, σήμανση και διακόσμηση χώρων.
• Διαρκής παρουσία ειδικευμένου προσωπικού στην αίθουσα συνεδριάσεων, για μεταφορά ασυρμάτων μικροφώνων και το service στην αλλαγή των ομιλητών. Μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων, διαρκής φωτογραφική καταγραφή.
• Οργάνωση και επιμέλεια χορηγικών εκθέσεων.
• Υποδοχή στον συνεδριακό χώρο, παράδοση συνεδριακού υλικού στους συνέδρους
• Γραμματεία οργανωμένη, καθ” όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, για την εξυπηρέτηση των συνέδρων και των αναγκών της Οργανωτικής Επιτροπής.

3. Αποστολή ευχαριστήριων επιστολών σε προσκεκλημένους ομιλητές, χορηγούς, συντελεστές και συνεργάτες, καταγραφή θετικών και αρνητικών σημείων, παράδοση φακέλου στην Οργανωτική Επιτροπή.

4. Δημιουργία Εντύπων ( συνεργασία )
Λογότυπο συνεδρίου και σχεδιασμός των εντύπων , Αφίσα, πρώτη και δεύτερη ανακοίνωση, τελικό πρόγραμμα, προσκλήσεις και άλλα μικροέντυπα, πιστοποιητικά παρακολούθησης, badges , λάβαρα και πανό, τόμοι πρακτικών, παραγωγή multimedia CD

5. Προβολή και Δημόσιες Σχέσεις.
Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαφήμιση του συνεδρίου. Δημοσιοποίησή του σε άλλα σχετικά συνέδρια, καταχωρίσεις σε ειδικά έντυπα, αφισοκόλληση σε επιλεγμένους -σχετικούς με το αντικείμενο χώρους. Ενημέρωση και τροφοδοσία των ΜΜΕ, οργάνωση press conference , δελτία τύπου.
Σχεδιασμός και κατασκευή του επίσημου διαδικτυακού τόπου της εκδήλωσης .

6. Κρατήσεις Δωματίων – Εκδόσεις Εισιτηρίων
Κρατήσεις δωματίων σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και σε προνομιακές τιμές για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, καθώς και κρατήσεις εκδόσεις εισιτηρίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε συμμετέχοντα.

7. Oπτικοακουστικά μέσα- Τεχνική Κάλυψη ( συνεργασία )
Οπτικοακουστικά, μεταφραστικά, υπηρεσίες διερμηνείας και απομαγνητοφωνήσεων, τεχνική υποστήριξη.

8. Οργάνωση Κοινωνικού Προγράμματος
Επιλογή και συντονισμός catering , καθορισμός menu , οργάνωση δεξιώσεων, γευμάτων δείπνων και coffee breaks. Οργάνωση τελετών έναρξης και λήξης, καθώς και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του συνεδρίου. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις συνέδρων ή συνοδών μελών.

9. Διαχείριση Οικονομικών
Οικονομικός έλεγχος και σύνταξη του οικονομικού απολογισμού της εκδήλωσης, Οικονομικές διαπραγματεύσεις και συντονισμός με προμηθευτές και χορηγούς, έκδοση παραστατικών – τιμολογίων. Ανάληψη πάσης φύσεως πληρωμών για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής
Ειδικότερα, προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες είναι κάθε φορά προσαρμοσμένες απόλυτα στις δικές σας ανάγκες